مبلمان منزل و پاف مدل ریکاردو
مبلمان مدل ریکاردو
مبلمان مدل ریکاردو
مبلمان مدل ریکاردو
مبلمان منزل و پاف مدل ریکاردو
مبلمان مدل ریکاردو
مبلمان مدل ریکاردو
مبلمان مدل ریکاردو
معرفی

مبلمان منزل و پاف مدل ریکاردو

مشخصات

مبلمان منزل و پاف مدل ریکاردو

  • ظرفیت نشیمن: 0
  • ترکیب مبلمان: 0
  • رنگ چوب: ترک پلی یورتان
  • جنس تشک: اسفنج 0 کیلویی یورتان
  • جنس پارچه: قابل انتخاب توسط خریدار
  • رنگ بندی: قابل انتخاب توسط خریدار
  • جنس بدنه: چوب و پارچه