مبلمان منزل و پاف مدل تسلا
تسلا
تسلا
تسلا
مبلمان منزل و پاف مدل تسلا
تسلا
تسلا
تسلا
معرفی

مبلمان منزل و پاف مدل تسلا

مشخصات

مبلمان منزل و پاف مدل تسلا

  • ظرفیت نشیمن: .
  • ترکیب مبلمان: .
  • رنگ چوب: ترک پلی یورتان
  • جنس تشک: اسفنج 0 کیلویی یورتان
  • جنس پارچه: قابل انتخاب توسط خریدار
  • رنگ بندی: قابل انتخاب توسط خریدار
  • جنس بدنه: چوب و پارچه